rajini

கடந்த 20 வருடங்களுக்கு மேலே அரசியலுக்கு வருவது பற்றி இலை மறைவு காய் மறைவாக பேசி வந்த ரஜினி சமீபத்தில் அரசியலுக்கு வருவதாக அறிவித்தார். வருகிற 31ம் தேதி கட்சியை அறிவிப்பதாகவும், ஜனவரி மாதம்Continue Reading