நடிகர் விஜய் இன்னும் நேரடி அரசியலுக்கு வரவில்லை என்றாலும் அவரை சுற்றி அரசியல் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. ஏற்கனவே விஜய் மக்கள் இயக்கம் என்கிற பெயரில் அவரின் ரசிகர்கள் தேர்தல்களில் போட்டியிட்டு வருகின்றனர். நடந்துContinue Reading