ஜனவரி 30 அன்று சமூக ஊடகங்களில், ‘தளபதி 67’ என்று தற்காலிகமாகத் தலைப்பிடப்பட்டுள்ள தயாரிப்பு நிறுவனம் தங்களது அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டது. தடிமனான சிவப்பு எழுத்துருக்களில் இருக்கும் ‘தளபதி 67’ படத்தின் போஸ்டரைப் பகிர்ந்துள்ளContinue Reading