குணசேகர் இயக்கத்தில் தில் ராஜு வழங்கும் ‘சாகுந்தலம்’ மூன்றாவது முறையாக ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று ஒரு அறிக்கையில், காலவரையற்ற ஒத்திவைப்பு குறித்து தயாரிப்பாளர்கள் வருத்தம் தெரிவித்தனர். எனவே படம் பிப்ரவரி 17 அன்று திரைக்கு வராது.Continue Reading